Εργαστήριο

Οινολογικών & Χημικών Αναλύσεων

Ως οινολόγος συνεργάζεται με οινοποιεία και λειτουργεί ως σύμβουλος οινοποίησης

Ως χημικός λειτουργεί ως σύμβουλος σε θέματα νερού και αποβλήτων σε βιομηχανικές μονάδες